Renovering af ejendomme -
erhverv og bolig

Leif Johnson A/S tilbyder:
 • Renovering af bolig- og erhvervsejendomme.
  Vi præsenterer en færdig pakkeløsning.
 • Istandsættelse og ombygning af lejemål -
  fx ved nye lejere.
 • Modernisering af lejligheder med fx nyt badeværelse, nyt køkken, nye el-installationer og malerarbejde.
 • Facaderenovering. 
   
Ved fraflytning af lejede erhvervslokaler tilbyder vi:
 • Rydning af arealer, lokaler, kontorer, fabrik.
 • Genetablering af lokaler - el, vvs, ventilation, maling etc. 
 • Færdig løsning indeholdende fast pris på samtlige arbejder og
  overdragelse samt godkendelse hos udlejer.
 
Som hovedentreprenør tager vi os gerne af hele renoveringsopgaven – lige fra den kreative udvikling
af projektet frem til oprydning og rengøring og nøglefærdig overdragelse til lejeren.
Vi leverer naturligvis til aftalt tid og pris.
 
Ideer og sparring -
renovering og rådgivning 
 • Optimering af driften - fx ændringer af de udlejede arealer.
 • Vedligeholdelsesplaner og budgetter.
 • Ind - og udflytningsrapporter.
 • Registrering af bygningsdele.
 • Økonomiske beregninger ved arbejder, der skal udføres for lejer eller udlejers regning,
  inklusive nødvendig dokumentation med foto og underskrift/accept fra lejer.
 • Rådgivning omkring køb og salg af ejendomme.
 
Få et godt tilbud fra hovedentreprenør vedr. renovering af din udlejningsejendom.
Ring i dag på telefon 4013 5577 – eller kontakt os på mail@leifjohnson.dk